Guziki

Organizacja

Strukturę organizacyjną szkoły tworzą następujące stanowiska pracy:

Regulamin organizacyjny: do wglądu na wniosek

Ramowe plany nauczania:

Ramowy plan nauczania określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 22 lutego 2012 r. poz. 204), załącznik nr 3

Obwód szkoły:

Na podstawie uchwały Nr LXXIX/1655/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

Do obwodu szkoły włączone są ulice: Bałucki Rynek cały, Berlińskiego Hersza cała, Blacharska cała, Bojowników Getta Warszawskiego cała, Ceglana cała, Chopina Fryderyka cała, Czarnieckiego Stefana cała, Drewnowska 1-17, 2-16, Dzika cała, Flisacka cała, Franciszkańska cała, Garbarska cała, Gęsia cała, Harnama Szymona cała, Jakuba cała, Joselewicza Berka, płk. cała, Kaletnicza cała, Koszykowa cała, Kościelna cała, Kościelny, pl. cały, Kowalska cała, Krawiecka cała, Krótka cała, Krzyżowa cała, Lutomierska 1-15, 2-14, Łagiewnicka 1-113, 2-124, Malarska cała, Małopolska cała, Marcina cała, Marynarska cała, Marysińska od 88 do końca, od 101 do końca, Młynarska cała, Okopowa 1-59, 2-60, Organizacji Wolność i Niezawisłość 2-50, 1-49, Pacanowskiej Zuli cała, Pasterska cała, Pierwszej Dywizji, al. cała, Pocztowa cała, Podrzeczna cała, Północna strona parzysta, Przodowników Pracy cała, Racjonalizatorów cała, Rysownicza cała, Sadowa cała, Skury-Skoczyńskiego Bronisława Robotnika, por. cała, Smugowa cała, Spacerowa cała, Stary Rynek cała, Sukienni-cza cała, Szendzielarza Zygmunta Łupaszki, mjr. cała, Szewska cała, Szklana cała, Szklarska cała, Tokarska cała, Tokarzewskiego Michała, gen. cała, Wawelska cała, Wojska Polskiego 1-59, 2-64, Wolborska cała, Współzawodnicza cała, Zachodnia 8-28, Zawiszy Czarnego cała, Zbożowa cała, Zgierska 1-41, 2-48, Zielna cała, Złotnicza cała, Zofii cała.

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

05-10-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 258